March 9, 2020 @ NRG Stadium — Houston, TX 📷 Sony Alpha 6000